Kniha Labyrint světa a ráj srdce

Na těchto stránkách si můžete přečíst český a anglický text knihy Labyrint světa a ráj srdce, v prvním vydání z roku 1631 s názvem „Labyrint světa a lusthauz srdce“. Je jedním z vrcholných děl české literatury, které napsal Jan Amos Komenský česky (místo tehdy v knihách obvyklého jazyka německého či latinského) při svém čtyřletém pobytu v Brandýse nad Orlicí, kde žil pod ochranou Karla St. z Žerotína, kterému svůj spis i věnoval. Labyrint světa k nám dodnes promlouvá barvitým popisem lidského pachtění, pošetilosti, líčením života a životních zkušeností.

Obsah stránek je založen na původním textu ze zaniklých webových stránek projektu Labyrint z let 1998–2003, který byl nyní částečně zrevidován podle vydání knihy z roků 1809, 1862 a 1892. Bylo též přihlédnuto k revidovanému textu Jamese Naughtona z let 2004–2005.

Komenského ilustrace Labyrintu světa původ kolorované kresby labyrintu: faksimile rukopisu (licence CC BY-NC-SA 4.0)
Komplet CD a knihy Jana Amose Komenského - Labyrint světa a ráj srdce

Pokud si chcete Labyrint přečíst, ale příliš nerozumíte staré barokní češtině originálu, můžete si zakoupit knihu přeloženou do moderní, současné češtiny – Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského v jazyce 21. století, kterou vydalo nakladatelství Poutníkova četba v roce 2010. Společně s knihou byla vydána i audiokniha na CD se soubory ve formátu MP3, kde knihu načetl herec brněnského divadla V. Hauser.

Můžete ji objednat přímo v nakladatelství Poutníkova četba.