Labyrint světa a ráj srdce

to jest,

světlé vymalování,
kterak v tom světě a věcech jeho všechněch
nic není než matení a motání,
kolotání a lopotování,
mámení a šalba, bída a tesknost,
a naposledy omrzení všeho a zoufání;
ale kdož doma v srdci svém sedě,
s jediným Pánem Bohem se uzavírá,
ten sám k pravému a plnému mysli upokojení
a radosti že přichází.

Jan Amos Komenský

Komenského ilustrace Labyrintu světa původ kolorované kresby labyrintu: faksimile rukopisu (licence CC BY-NC-SA 4.0)

Pokračujte kliknutím na Komenského obrázek Labyrintu nebo na obsah knihy.